Умови проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Буковинської Малої академії наук учнівської молоді

І.Загальні положення             

  1. Ці Умови визначають порядок організації та проведення І та ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Буковинської Малої академії наук учнівської молоді (далі - Конкурс).
  2.  Конкурсє щорічним інтелектуальним змаганням, що проводиться серед учнів (вихованців) 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів, вихованців (учнів, слухачів) позашкільних навчальних закладів, студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.
  3.   Конкурс проводиться з метою духовного, творчого, інтелектуального розвитку учнівської молоді, виховання її в дусі патріотизму та демократичних цінностей, прищеплення навичок науково-пошукової роботи, створення умов для формування інтелектуального потенціалу нації.
  4. Основним завданням Конкурсу є виявлення та підтримка інтелектуально та творчо обдарованої молоді, залучення її до науково-дослідницької та експериментальної роботи, формування активної громадянської позиції, виховання наполегливості, вміння формувати та відстоювати власну думку.
  5.  Організатором та координатором І та ІІ етапу Конкурсу є Буковинська Мала академія наук учнівської молоді (далі - БМАНУМ)
  6.  Під час проведення усіх етапів Конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

ІІ. Місце та терміни проведення І та ІІ етапів Конкурсу

1.  1. І етап Конкурсу  проводиться   щорічно управліннями освіти, сім’ї,  молоді та спорту райдержадміністрацій, міських рад з 01 до 15 січня.

2.  У загальноосвітніх, позашкільних і професійно-технічних навчальних закладах може проводитися відбірковий тур І етапу Конкурсу у формі конференцій наукових товариств учнів, якщо такі товариства у цих закладах діють. Порядок організації та проведення конференції наукового товариства учнів визначається наказом керівника навчального закладу або керівним органом наукового товариства. Підсумки конференції наукового товариства учнів затверджуються наказом керівника навчального закладу. На підставі цього наказу визначається список учнів, які братимуть участь у І етапі Конкурсу.

3.  IIетап Конкурсу проводиться щорічно у місті Чернівці Департаментом освіти і науки облдержадміністрації та Комунальним обласним позашкільним навчальним закладом «Буковинська Мала академія наук учнівської молоді» до 25 лютого.

4.  Строки, місце проведення II етапу Конкурсу, а також інші умови, передбачені цим документом, у тому числі строки подання робіт, визначаються наказом Департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

5.  Переліки наукових відділень, наукових секцій, в яких проводяться І і II етапи Конкурсу та базових дисциплін затверджуються окремим наказом відповідних органів управління освітою з урахуванням поданих заявок.

6.  Для участі у І етапі Конкурсу керівники навчальних закладів, де навчаються учасники, у встановлені відповідними наказами строки подають до організаційних комітетів І етапу такі документи:

-       заявки на участь у І етапі Конкурсу за формою згідно з додатком1;

-       науково-дослідницькі роботи учасників.

7.  Підсумки проведення І етапу Конкурсу затверджуються наказами місцевих органів управління освітою на підставі протоколів журі не пізніше ніж через 10 календарних днів після закінчення І етапу. За результатами І етапу Конкурсу формуються команди для участі в II етапі.

8.  Для участі у II етапі Конкурсу організатором І етапу у встановлені відповідними наказами строки подаються до організаційного комітету II етапу такі документи:

-       наказ про підсумки проведення І етапу Конкурсу;

-       заявки на участь у II етапі Конкурсу (додаток 1);

-       інформація про результативність участі вихованців БМАНУМ у І етапі Конкурсу (додаток 2);

-       тези і науково-дослідницькі роботи учасників в друкованому та електронному вигляді.

9.  Підсумки проведення II етапу Конкурсу затверджується наказом Департаменту освіти і науки облдержадміністрації на підставі протоколів журі та оприлюднюються на офіційних сайтах ДОН та БМАНУМ не пізніше ніж через 10 календарних днів після закінчення II етапу. За результатами II етапу Конкурсу формуються команди для участі у III етапі.

10. Усі науково-дослідницькі роботи повинні бути оформлені згідно з Вимогами щодо написання, оформлення та представлення учнівських науково-дослідницьких робіт (Наказ МОНУ № 259 від 24.03.2014 року, додатки 5,6).

11. Втручання батьків та інших осіб у процедуру проведення Конкурсу, розгляду апеляційних заяв учасників, у роботу організаційного комітету та журі -  забороняється.

ІІІ. Учасники КонкурсУ

1.Участь у Конкурсі беруть учні (вихованці) 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, учні, слухачі професійно-технічних навчальних закладів, вихованці (учні, слухачі) позашкільних навчальних закладів, студенти вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які активно займаються науково-дослідницькою діяльністю (далі - учасники). У Конкурсі можуть брати участь учні (вихованці) 7-8 класів загальноосвітніх навчальних закладів за умови виконання ними випробувань із базових дисциплін за програмами для 9 класу.

2. Учасник Конкурсу може брати участь у декількох наукових секціях за умови подання відповідної кількості науково-дослідницьких робіт за напрямами цих секцій. У разі неспівпадіння базових дисциплін у наукових відділеннях і наукових секціях, у яких учасник бере участь, він за рішенням журі повинен написати декілька контрольних робіт.

3.  Для участі у І етапі Конкурсу від одного навчального закладу кількість учасників не обмежується. У II етапі Конкурсу беруть участь учасники, які посіли перші місця за підсумками І етапу Конкурсу у відповідних наукових секціях (як виключення - другі місця).

4. До місця проведення кожного етапу Конкурсу учасники прибувають організовано в супроводі керівника команди, який призначається наказом відповідного органу управління освітою з числа керівників гуртків, секцій, педагогічних працівників навчальних закладів. Керівник команди відповідає за збереження життя та здоров’я членів команди.

5. Учасники Конкурсу зобов’язані дотримуватись вимог цих Умов, порядку проведення відповідного етапу Конкурсу, правил техніки безпеки.

         ІV. Організаційний комітет Конкурсу

1 Загальне керівництво підготовкою та проведенням II етапу конкурсу здійснює Департамент освіти і науки облдержадміністрації. Безпосереднє керівництво та відповідальність за організацію проведення здійснює Комунальний обласний позашкільний навчальний заклад “Буковинська Мала академія наук учнівської молоді”.

2 Для організації та проведення кожного етапу Конкурсу створюються організаційні комітети. Організаційний комітет кожного етапу Конкурсу формується з числа керівників навчальних закладів, працівників органів управління освітою, Буковинської Малої академії наук учнівської молоді, педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників наукових і методичних установ та організацій.

3 Персональні склади організаційних комітетів І етапу Конкурсу затверджуються наказами місцевих органів управління освітою.

4 Організаційний комітет II етапу Конкурсу створюється  Департаментом освіти і науки облдержадміністрації за поданням БМАНУМ. Персональний склад організаційного комітету II етапу Конкурсу затверджується наказом Департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

5 До складу кожного організаційного комітету входять: голова, члени організаційного комітету та секретар.

6.Очолює організаційний комітет голова, який визначає та розподіляє повноваження членів організаційного комітету, керує роботою з організації й проведення відповідного етапу Конкурсу.

7. Члени організаційного комітету здійснюють організаційну роботу щодо проведення відповідного етапу Конкурсу та забезпечують порядок його проведення.

8. Секретар організаційного комітету оформляє документацію щодо проведення та підбиття підсумків відповідного етапу Конкурсу, сприяє висвітленню результатів відповідного етапу Конкурсу в засобах масової інформації, відповідає за зберігання документів та матеріалів щодо проведення відповідного етапу Конкурсу.

V. Журі Конкурсу

1. Журі Конкурсу створюється з метою забезпечення об’єктивності оцінювання науково-дослідницьких робіт, їх захисту учасниками та визначення переможців відповідного етапу Конкурсу. Журі кожного етапу Конкурсу формується з числа працівників органів управління освітою, БМАНУМ, педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників навчальних закладів, наукових і методичних установ та організацій, представників органів державної влади (за згодою)

2.  Журі створюється для кожної наукової секції, в якій проводиться відповідний етап Конкурсу. Кількість членів журі не повинна перевищувати третину від кількості учасників у науковій секції, але становити не менше трьох осіб.

3.  Журі І етапу Конкурсу створюються місцевими органами управління освітою.  Персональні склади журі І етапу Конкурсу затверджуються наказами місцевих органів управління освітою.

4.Журі II етапу Конкурсу створюється Департаментом освіти і науки облдержадміністрації за поданням БМАНУМ. Персональні склади журі II етапу Конкурсу затверджуються наказом Департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

5. До складу журі кожного етапу Конкурсу входять голова, члени журі та секретар.

6. Журі очолює голова, який організовує роботу членів журі, проводить засідання журі, забезпечує об’єктивність розгляду апеляцій, бере участь у визначенні переможців відповідного етапу Конкурсу в науковій секції, підписує оціночні протоколи.

7.   Члени журі:

·   забезпечують об’єктивність оцінювання науково-дослідницьких робіт, їх захисту учасниками;

·   заповнюють оціночні протоколи відповідного етапу Конкурсу в науковій секції;

·   визначають переможців відповідного етапу Конкурсу в науковій секції.

Секретар журі забезпечує зберігання, систематизацію, оформлення документів і матеріалів відповідного етапу Конкурсу. Секретар журі не бере участі в оцінюванні науково-дослідницьких робіт, їх захисту учасниками та визначенні переможців Конкурсу.

VI. Предметні комісії

1. Предметні комісії створюються з метою складання завдань контрольних робіт із базових дисциплін та перевірки виконання учасниками цих робіт. Предметні комісії створюються, як правило, для складання завдань контрольних робіт з кожної базової дисципліни. У разі потреби предметні комісії можуть створюватися для окремих наукових секцій.

2. Предметні комісії ІІ етап Конкурсу формуються з числа науково-педагогічних працівників БМАНУМ.

VII.Програма Конкурсу

1. Конкурс проводиться в три етапи:

·         заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт;

·         оцінювання навчальних досягнень із базових дисциплін;

·         захист науково-дослідницьких робіт.

2.Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт здійснюється членами журі на предмет дотримання учасниками Вимог щодо написання, оформлення та представлення учнівських науково-дослідницьких робіт (Наказ МОНУ № 259 від 24.03.2014 року).

Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт передбачається програмами проведення І та II етапів Конкурсу. Форма заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт під час проведення І і II етапів Конкурсу визначається відповідними організаційними комітетами.

Член журі, який здійснює оцінювання науково-дослідницької роботи учасника, заповнює оціночний лист. Оціночний лист підписується членом журі, який проводив заочне оцінювання, та головою журі секції.

Результати заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт учасників вносяться до протоколу, який підписується усіма членами журі, та оголошуються учасникам напередодні захисту науково-дослідницьких робіт.

Автор кожної науково-дослідницької роботи отримує аргументовану рецензію з висновками та рекомендаціями журі.

3. Оцінювання навчальних досягнень із базових дисциплін передбачається програмами проведення І та  II  етапів Конкурсу та здійснюється у формі контрольної роботи.

Оцінювання навчальних досягнень учасників із базових дисциплін передбачає виконання завдань за трьома рівнями складності.

У наукових відділеннях математики, фізики та астрономії, економіки, технічних, комп’ютерних наук, хімії та біології, наук про Землю, екології та аграрних наук учасники виконують 7 завдань:

I  рівень - 3 завдання;

II        рівень - 2 завдання;

III     рівень - 2 завдання.

У наукових відділеннях історії, філософії та суспільствознавства, літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства, мовознавства учасники виконують 9 завдань:

I       рівень - 4 завдання;

II    рівень - 3 завдання;

IIIрівень - 2 завдання.

Форма завдань визначається членами предметної комісії.

На виконання завдань із базових дисциплін учасникам відводиться дві астрономічні години.

4.  Захист науково-дослідницьких робіт здійснюється відповідно до програм проведення І та II етапів Конкурсу.

Захист науково-дослідницьких робіт проходить у кожній науковій секції окремо. Під час захисту проводяться дебати (обговорення проблемних аспектів робіт) у групах за певною тематикою досліджень. Порядок захисту, дебатів і склад груп визначаються журі за підсумками заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт. Для захисту роботи та відповіді на запитання учаснику надається до 10 хвилин.

Після виступу всіх учасників у науковій секції журі проводить оцінювання їхніх виступів. Під час оцінювання виступів учасників забороняється присутність осіб, які не є членами журі.

Результати оцінювання захисту науково-дослідницьких робіт фіксуються у протоколі оцінювання захисту науково-дослідницьких робіт, який підписується усіма членами журі.

Результати оцінювання захисту науково-дослідницьких робіт оголошуються учасникам під час оприлюднення підсумкового протоколу відповідного етапу Конкурсу в науковій секції.

5.  На підставі протоколів заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт, оцінювання навчальних досягнень учасників із базових дисциплін та захисту науково-дослідницьких робіт організаційним комітетом складається підсумковий протокол проведення відповідного етапу Конкурсу в кожній секції, який є підставою для встановлення результатів відповідного етапу Конкурсу.

VIII.Умови визначення результатів ІI етапу Конкурсу

 Визначення результатів II етапу Конкурсу здійснюється за допомогою факторно-критеріальної моделі визначення результатів Конкурсу, розробленої на основі кваліметричного підходу (оцінювання якісних показників за допомогою кількісних балів) (Наказ).

ІX. Порядок розгляду спірних питань

1.  У разі незгоди учасника з результатами оцінювання навчальних досягнень із базової дисципліни він має право подати апеляційну заяву на ім’я голови журі предметної комісії протягом однієї години після оголошення результатів оцінювання навчальних досягнень із базової дисципліни. В апеляційній заяві має бути зазначена причина подання апеляції.

Після прийому апеляційної заяви секретар відповідної наукової секції повідомляє учаснику час і місце її розгляду.

Апеляційна заява розглядається головою та членами предметної комісії в присутності учасника та секретаря відповідної наукової секції. Присутність інших осіб на засіданні щодо розгляду апеляційної заяви не допускається.

Засідання веде голова предметної комісії або секретар відповідної секції.

За підсумками засідання предметна комісія може прийняти рішення про зміну результату оцінювання навчальних досягнень із базової дисципліни учасника або відмовити у задоволенні апеляційної заяви, про що складається відповідний протокол, який підписують усі члени цієї предметної комісії.

У разі відсутності учасника на засіданні предметної комісії апеляційна заява не розглядається, а результат оцінювання навчальних досягнень із базової дисципліни цього учасника залишається без змін.

Апеляційні заяви після оприлюднення підсумкового протоколу не приймаються.

2.  У разі виникнення питань щодо результатів захисту науково- дослідницьких робіт учасник може звернутися за роз’ясненнями до голови журі відповідної наукової секції не пізніше ніж через 10 хвилин після їх оголошення. У такому разі учаснику головою та членами журі відповідної наукової секції надаються аргументовані роз’яснення та рекомендації.

3.  У разі незгоди учасника із загальними результатами Конкурсу він має право подати про це апеляційну заяву в письмовій формі до організаційного комітету відповідного етапу Конкурсу.

4.  Строки подання заяви визначаються організаційним комітетом, про що повідомляється учасникам перед початком відповідного етапу Конкурсу.

 X. Визначення переможців і нагородження учасників

1.       Конкурс має характер особистої першості. Переможці визначаються в кожній секції за сумою балів, отриманих учасниками в усіх розділах програми конкурсу.

Перше місце не визначається, якщо учасник набрав менше 85 балів.

Друге місце не визначається, якщо учасник набрав менше 80 балів.

Третє місце не визначається, якщо учасник набрав менше 75 балів.

2.       При рівності сум балів декількох учасників місця визначаються з урахуванням підсумків захисту науково-дослідницьких робіт.

3.       Розподіл призових (перших, других і третіх) місць здійснюється з орієнтовним розподілом їх у співвідношенні 1:2:3. Призери конкурсу нагороджуються дипломами I, II, III ступенів в кількості, яка не перевищує 50% від числа учасників.

4.       Результати проведення ІІ етапу конкурсу затверджуються наказом Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації.

5.       Наукові керівники, які підготували призера конкурсу, нагороджуються подяками Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації.

XI. Фінансування IIетапу конкурсу

1.       Проведення конкурсу фінансується за рахунок обласного бюджету у межах видатків, передбачених кошторисами, затвердженими в установленому порядку

2.       Витрати на проїзд, харчування в дорозі, відрядження супроводжуючих осіб здійснюють відповідні органи освіти, які направляють команду на даний конкурс.

3. Оплату роботи членів журі ІІ етапу здійснює  Комунальний обласний позашкільний навчальний заклад «Буковинська Мала академія наук учнівської молоді».

Фотогалерея

foto
ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, 2024 р.
Всi фото more

Опитування

Щоб на вашу думку потрібно змінити в навчальному процесі Малої академії?

Адреси розташування веб-сайтів:

Волинське територіальне відділення МАН

Рівненське територіальне відділення МАН

Житомирське територіальне відділення МАН

Київське обласне територіальне відділення МАН

Київське територіальне відділення МАН

Чернігівське територіальне відділення МАН

Сумське територіальне відділення МАН

Львівське територіальне відділення МАН

Тернопільске територіальне відділення МАН

Хмельницьке територіальне відділення МАН

Вінницьке територіальне відділення МАН

Черкаське територіальне відділення МАН

Полтавське територіальне відділення МАН

Харківське територіальне відділення МАН

Луганське територіальне відділення МАН

Закарпатське територіальне відділення МАН

Івано-Франківське територіальне відділення МАН

Чернівецьке територіальне відділення МАН

Кіровоградське територіальне відділення МАН

Дніпропетровське територіальне відділення МАН

Миколаївське територіальне відділення МАН

Запорізьке територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН Київське територіальне відділення МАН Івано-Франківське територіальне відділення МАН