ПОРЯДОК Подання, розгляду та реагування (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькуванню) в Буковинській Малій академії наук учнівської молоді

Загальні питання

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)».

2. Цей Порядок визначає процедуру подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькуванню).

3. Заявниками можуть бути слухачі, їх батьки/законні представники,працівники та педагогічніта науково-педагогічніпрацівники БМАНУМта інші особи.

4. Заявник забезпечує достовірність та повноту наданої інформації.

Подання заяви про випадки булінгу (цькуванню)

1.  Всіучасники освітнього процесу, яким стало відомо про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якоговонистали, або підозрюють його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб зобов’язані повідомляти директораБМАНУМ.

2.  Розгляд та неупереджене з’ясування обставин випадків булінгу(цькування)

здійснюється відповідно до поданої заявником заявипро випадки булінгу (цькування), яка оприлюднена на сайті БМАНУМ (http://chernivtsi.man.gov.ua/news/Protidija_bulingu).

3.  Прийом та реєстрацію поданих заяв здійснює відповідальна особа,яка призначається з числа працівників БМАНУМ,а в разі її відсутності – особисто директор БМАНУМабо його заступник.

4. Заяви реєструються в окремому журналі реєстрації заяв про випадки булінгу (цькування).

5.  Датою подання заяв є дата їх прийняття.

6.Розгляд заяв здійснює директор БМАНУМз дотриманням конфіденційності.

 Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування)

1. За результатами розгляду заяви директор БМАНУМвидає рішення про проведення розслідування випадків булінгу (цькування) із визначенням уповноважених осіб.

2. З метою розслідування випадків булінгу (цькування) уповноважені особи мають право вимагати письмові пояснення та матеріали у сторін.

3. Для прийняття рішення за результатами розслідування директор Буковинської Малої академії наук учнівської молодіскликає засідання комісії, яка затверджена наказом БМАНУМ.

4.  До складу комісії входятьнауково-педагогічні працівники, батьки постраждалого та булера, директор БМАНУМта інші заінтересовані особи.

5. Комісія у своїй діяльності керується законодавством України та іншими нормативними актами.

6.  Якщо Комісія визначила, що це був булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять систематичний характер, то директор Академіїзобов’язаний повідомити уповноважені органи Національної поліції (ювенальна поліція) та службу у справах дітей.

7.  У разі, якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції України із заявою, про що директор закладу має повідомити постраждалого.

8. Рішення Комісії приймаються більшістю її членів та реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.

9. Потерпілий чи його/її представник можуть звертатися відразу до уповноважених органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та службу у справах дітей з повідомленням про випадки булінгу (цькування).

10.  Батьки зобов’язані виконувати рішення та рекомендації Комісії.

         Терміни подання та розгляду Заяв

1. Заявники зобов’язані терміново повідомляти керівнику закладу про випадки булінгу (цькування), а також подати заяву.

2. Рішення про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб видається протягом 1 робочого дня з дати подання заяви.

3. Розслідування випадків булінгу (цькування) здійснюється комісією протягом 3 робочих днів з дати видання рішення про проведення розслідування.

        Реагування на доведені випадки булінгу

1. На основі рішення Комісії з розгляду випадків булінгу (цькування), яка кваліфікувала випадок як булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять систематичний характер, директор БМАНУМ:

- повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

- забезпечує розробку заходів для надання допомогиучасникам освітнього процесу, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування)та здійснює контроль за їх виконанням.

 Заява: Завантажити

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19#Text

https://g6.ks.ua/page/plan-zahodiv-spryamovanyh-na-zapobigannya-ta-protydiyu-bulingu

Фотогалерея

foto
Посвята в слухачі БМАНУМ - 2021
Всi фото more

Опитування

Щоб на вашу думку потрібно змінити в навчальному процесі Малої академії?

Адреси розташування веб-сайтів:

Волинське територіальне відділення МАН

Рівненське територіальне відділення МАН

Житомирське територіальне відділення МАН

Київське обласне територіальне відділення МАН

Київське територіальне відділення МАН

Чернігівське територіальне відділення МАН

Сумське територіальне відділення МАН

Львівське територіальне відділення МАН

Тернопільске територіальне відділення МАН

Хмельницьке територіальне відділення МАН

Вінницьке територіальне відділення МАН

Черкаське територіальне відділення МАН

Полтавське територіальне відділення МАН

Харківське територіальне відділення МАН

Луганське територіальне відділення МАН

Закарпатське територіальне відділення МАН

Івано-Франківське територіальне відділення МАН

Чернівецьке територіальне відділення МАН

Кіровоградське територіальне відділення МАН

Дніпропетровське територіальне відділення МАН

Миколаївське територіальне відділення МАН

Запорізьке територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН Київське територіальне відділення МАН Івано-Франківське територіальне відділення МАН