STEM-ОСВІТА – ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Науковці НЦ «МАНУ» долучилися до обговорення проблем STEM-освіти

24 жовтня в Льотній академії Національного авіаційного університету (м. Кропивницький) відбувся ІІІ Міжнародний науково-практичний семінар «STEM-освіта – проблеми та перспективи», в якому взяли участь представники 39 навчальних закладів України.

Зокрема, науковці розглянули сутність STEM-освіти та її роль у викладанні навчальних дисциплін; зміст і напрями розвитку STEM-освіти; STEM-освіту і розвиток технологічної компетентності в закладах освіти; математичне та фізичне моделювання як складові STEM-освіти.

У своїй доповіді «Знаннєво-орієнтовані технології в освіті. Онтологічна призма» заступник директора з наукової роботи НЦ «Мала академія наук України», доктор технічних наук Олександр Стрижак наголосив на структуризації освітнього процесу:

– Необхідно звернути увагу на електронні і друковані підручники, які описують цікаві факти, закономірності, властивості процесів. Вони слабоструктуровані, в них важко знаходити інформацію, яка цікавить учнів, вони складно проводять синхронізацію між різними навчальними процесами, скажімо, фізики і хімії, хоча вивчаються фізико-хімічні властивості. Тому структуризація має складати основу інтерактивного світу!

У свою чергу, завідувач відділу створення навчально-тематичних систем знань НЦ «МАНУ», кандидат педагогічних наук Ігор Чернецький і науковий співробітник цього відділу, доктор педагогічних наук Ірина Сліпухіна розповіли про нові методики та наукові продукти, які розробляють науковці МАН для впровадження в навчальний процес і вивчення та поєднання різних дисциплін:

– Ми створили STEM-портал з описами лабораторних робіт, які будь-який учень або вчитель може виконати самостійно, навіть за обмежених технічних можливостей. А також ресурс, що дає змогу проводити дослідження, використовуючи лише відеозапис певного процесу або явища.

На основі доповідей учасники семінару створили проект рекомендацій для науково-педагогічної громадськості України та фахівців, які розробляють проблематику STEM-освіти. Зокрема, радять звернути увагу на такі напрями:

  • виявлення і детальне дослідження концептуальних засад STEM-освіти, їх можливого та доцільного співвіднесення із засадами традиційної освіти у навчальних закладах різного рівня;
  • дослідження питань взаємозв’язку концептуальних засад STEM-освіти і методик навчання окремих навчальних дисциплін у закладах середньої та вищої освіти;
  • виявлення можливості й доцільності систематичної організації освітнього процесу в навчальних закладах різного рівня на засадах STEM-освіти;
  • виявлення можливості й доцільності запровадження навчального курсу «Теорія та методика STEM-освіти» у навчальні програми закладів педагогічної освіти (можливо, у вигляді спецкурсу або окремого розділу в інших курсах);
  • розроблення практичних рекомендацій з упровадження основних засад STEM-освіти в навчальний процес із конкретних навчальних дисциплін у закладах середньої та вищої освіти;
  • проведення експериментальних досліджень ефективності впровадження засад STEM-освіти в освітній процес.

Фотогалерея

foto
Обдарована молодь – майбутнє кожної нації
Всi фото more

Опитування

Щоб на вашу думку потрібно змінити в навчальному процесі Малої академії?

Адреси розташування веб-сайтів:

Волинське територіальне відділення МАН

Рівненське територіальне відділення МАН

Житомирське територіальне відділення МАН

Київське обласне територіальне відділення МАН

Київське територіальне відділення МАН

Чернігівське територіальне відділення МАН

Сумське територіальне відділення МАН

Львівське територіальне відділення МАН

Тернопільске територіальне відділення МАН

Хмельницьке територіальне відділення МАН

Вінницьке територіальне відділення МАН

Черкаське територіальне відділення МАН

Полтавське територіальне відділення МАН

Харківське територіальне відділення МАН

Луганське територіальне відділення МАН

Закарпатське територіальне відділення МАН

Івано-Франківське територіальне відділення МАН

Чернівецьке територіальне відділення МАН

Кіровоградське територіальне відділення МАН

Дніпропетровське територіальне відділення МАН

Миколаївське територіальне відділення МАН

Запорізьке територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН Київське територіальне відділення МАН Івано-Франківське територіальне відділення МАН