Умови проведення II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2011/2012 навчальному році

1.Мета та завдання

         II(обласний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (далі – Конкурс) проводиться з метою духовного, творчого, інтелектуального розвитку дітей України, виховання їх у дусі патріотизму та демократичних цінностей, створення умов для формування інтелектуального потенціалу нації.

 

2.Місце та терміни проведення

II(обласний) етап конкурсу-захисту проводиться у м. Чернівці 11 лютого 2012 року (захист науково-дослідницьких робіт).

 

3.Керівництво IIетапом конкурсу

         Загальне керівництво підготовкою та проведенням IIетапу конкурсу здійснює Головне управління освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації.

         Безпосереднє керівництво та організацію проведення здійснює Комунальний обласний позашкільний навчальний заклад “Буковинська Мала академія наук учнівської молоді”.

         Відповідальні за проведення конкурсу-захисту – методисти та викладачі  наукових відділень БМАНУМ.

 

4.Програма конкурсу

4.1.IIетап конкурсу-захисту проводиться з урахуванням навчальних досягнень учнів з відповідних базових дисциплін у таких наукових відділеннях Малої академії наук учнівської молоді (далі-МАН): (додаток 1- наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.12. 2011 № 1507- далі наказ)

         - хімії та біології;

         - екології та аграрних наук;

         - мистецтвознавства та філології;

         - фізики та астрономії;

         - математики;

         - економіки;

         - технічних наук;

         - комп’ютерних наук;

         - історії;

         - філософії та суспільствознавства;

         - науки про Землю.

Допускається обєднання секцій за спорідненими розділами наук, якщо кількість заявлених в одній із секцій учасників менше 5.

 

4.2.Програмою IIетапу передбачено:

         - заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт;

         - оцінювання навчальних досягнень учасників із базових дисциплін;

         - захист науково-дослідницьких робіт;

         - відкрита презентація кращих науково-дослідницьких робіт;

         - круглий стіл для наукових керівників, зустрічі з науковцями, відвідування наукових установ та навчальних закладів.

 

5. Учасники IIетапу конкурсу

5.1. У конкурсі беруть участь учні 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів та учні, вихованці, слухачі (відповідного віку) позашкільних, професійно-технічних, вищих I-IIрівнів акредитації навчальних закладів, які активно займаються науково-дослідницькою діяльністю і зайняли перші місця у Iетапі конкурсу.

         У конкурсі можуть брати участь учні 7-8 класів за умови виконання ними випробувань із базових дисциплін за програмами 9 класу.

         5.2. У IIетапі конкурсу в кожному науковому відділені беруть участь команди районів, міст, ПТНЗ та КОПНЗ Чернівецької області.

         5.3. Кількісний склад команди відповідає кількості секцій наукових відділень.

         5.4. Заміна попередньо замовленого учасника конкурсу можлива за рішенням голови (співголови) оргкомітету у разі офіційного звернення.

         5.5. До місця проведення конкурсу учасники прибувають організовано у супроводі керівника команди, що призначається з числа керівників гуртків, секцій. Учителів, викладачів закладів освіти, активних учасників підготовки учнів до конкурсу, які не є членами журі або оргкомітету Iетапу конкурсу.

         На керівника команди покладається відповідальність за життя та здоров’я членів команди.

         5.6. Учасники конкурсу повинні дотримуватись умов проведення та програми IIетапу конкурсу, норм поведінки, правил техніки безпеки та експлуатації обладнання і приладів, виконувати рішення оргкомітету і журі.

         У разі порушення цих вимог спільним рішенням оргкомітету та журі учасники можуть бути дискваліфіковані.

 

6.Документація IIетапу конкурсу

         6.1. Для участі в IIетапі конкурсу до 30 січня 2012 року необхідно подати такі документи:

- копію підсумкового наказу відділу (управління) освіти (освіти і науки) районної державної адміністрації (міської ради) “Про результати проведення Iетапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2011/2012 навчальному році”;

- заявка на участь у IIетапі конкурсу (додатки 3, 4 - наказ);

- у разі  представлення на конкурс науково-дослідницьких робіт призерів, які зайняли у I етапі другі місця, разом із заявкою подається пояснення щодо причин зміни, завірене відповідним органом освіти;

- науково-дослідницькі роботи в друкованому та електронному вигляді;

- відредаговані тези науково-дослідницьких робіт усіх учасників IIетапу від районного (міського) відділення на одному електронному носії;

- паспорти експонатів(розробок), за їх наявності (додаток 6 - наказ);

- анкети учасників IIетапу - конкурсу та дві глянцеві фотографії для документів розміром 3,5 х 4,5, а також в електронному вигляді (додаток 5 - наказ);

- списки учасників у друкованому та електронному вигляді (додаток 7 -наказ).

         Про порядок подання документів буде повідомлено додатково.

         6.2. Під час реєстрації подається наказ відділу (управління) освіти (освіти і науки) районної державної адміністрації (міської ради) “Про направлення та склад команди для участі у IIетапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України” (список учасників, які направляються за квотою додаткових місць, подається окремим додатком).

         6.3. У випадку недотримання вимог пунктів 6.1-6.2 претенденти до участі у конкурсі не допускаються.

         6.4. Окремо до оргкомітету подається короткий інформаційно-аналітичний звіт про проведення Iетапу конкурсу в друкованому та електронному вигляді.

 

7. Умови визначення результатів конкурсу-захисту

7.1. Визначення результатів ІІ етапу конкурсу здійснюється за допомогою факторно-критеріальної моделі визначення результатів конкурсу, розробленої на основі кваліметричного підходу.

Зазначена модель оперує такими поняттями:

фактори − основні напрями діяльності; відповідають розділам конкурсу: “Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи”, “Оцінювання навчальних досягнень з базової дисципліни” та “Захист науково-дослідницької роботи”;

вагомість фактору − його частка у загальному показнику;

критерії − складові фактору; їх сукупність характеризує фактор у цілому;

вагомість критерію − показує його пріоритет у складі фактору;

експертний бал − ступінь виконання вимог певного критерію.

7.2. Експертний бал виставляється членами журі під час заочного оцінювання роботи та прилюдного її захисту відповідно до такої шкали:

“критерій відпрацьовано бездоганно“ – 10;

“критерій в цілому відповідає вимогам“ – 9;

“критерій відповідає вимогам із незначним зауваженням“ – 8;

“критерій відповідає вимогам із зауваженнями“ – 7;

“критерій відповідає вимогам наполовину“ – 5;

“критерій мало відповідає вимогам“ – 3;

“критерій не відповідає вимогам“ – 0.

7.3. Максимальна оцінка за участь у всіх розділах програми конкурсу складається із суми значень факторів і становить 100 балів.

Значення фактору “Оцінювання навчальних досягнень з базової дисципліни” визначається за сумою балів, набраних учнем за виконання завдань.

Значення факторів “Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи” та “Захист науково-дослідницької роботи” визначаються шляхом множення суми значень критеріїв на вагомість фактору.

 

Вагомості факторів моделі визначення результатів конкурсу:

 

Фактор

Відділення:

математики, фізики і астрономії, економіки, технічних, комп’ютерних наук, хімії та біології, наук про Землю, екології та аграрних наук

історії, філософії та суспільствознавства, філології та мистецтвознавства

вагомість

фактору

максимальна сума балів

вагомість

фактору

максимальна сума балів

1.

Оцінювання навчальних досягнень з базової дисципліни

-

33

-

30

2.

Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи

2,0

20

2,5

25

3.

Захист науково-дослідницької роботи

4,7

47

4,5

45

Усього

-

100

-

100

 

 

7.4. Оцінювання навчальних досягнень учасників із базових дисциплін буде проводитись 11 лютого 2012 року.

Оцінювання навчальних досягнень учасників із базових дисциплін передбачає виконання завдань за трьома рівнями складності.

7.4.1. У відділеннях математики, фізики і астрономії, економіки, технічних, комп’ютерних наук, хімії та біології, наук про Землю, екології та аграрних наук учасники виконують 7 завдань:

І рівень – 3 завдання  по 3 бали за кожне (загалом  9 балів);

ІІ рівень – 2 завдання по 5 балів за кожне (загалом  10 балів);

ІІІ рівень – 2 завдання по 7 балів за кожне (загалом  14 балів).

Максимальна сума балів за фактор – 33.

7.4.2. У відділеннях історії, філософії та суспільствознавства, філології та мистецтвознавства учасники виконують 9 завдань:

І рівень – 4 завдання по 2 бали за кожне (загалом 8 балів);

ІІ рівень – 3 завдання по 4 балів за кожне (загалом 12 балів);

ІІІ рівень – 2 завдання по 5 балів за кожне (загалом 10 балів).

Максимальна сума балів за фактор – 30.

7.4.3. Завдання може містити декілька питань, бути представлене у вигляді тестів.

7.4.4. Виконання завдань із базових дисциплін здійснюється протягом трьох астрономічних годин.

7.5. Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт.

Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт проводиться членами журі з 31 січня до 8 лютого 2012 року.

 

Вагомості критеріїв

фактору “Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи”

для відділень математики, фізики і астрономії, економіки, технічних, комп’ютерних наук, хімії та біології, наук про Землю, екології та аграрних наук (крім секції науково-технічної творчості та винахідництва)

 

Фактор

Вагомість критерію

1.

Актуальність теми дослідження

0,1

2.

Наявність елементів наукової новизни

0,25

3.

Обґрунтованість отриманих результатів

0,25

4.

Повнота огляду відомих результатів, близьких до теми роботи

0,15

5.

Відповідність вимогам оформлення наукових робіт

0,25

 

 

 

 

Вагомості критеріїв

фактору “Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи”

для секції науково-технічної творчості та винахідництва

 

Критерій

Вагомість критерію

1.

Актуальність, практичне, прикладне значення роботи

0,25

2.

Наявність елементів науково-технічної новизни, евристичність роботи

0,2

3.

Системність і повнота у розкритті теми; аргументованість висновків, їх відповідність отриманим результатам

0,2

4.

Дослідницький характер роботи; доцільність та коректність використаних методів дослідження

0,2

5.

Функціональна спроможність винаходу, наявність патенту

0,05

6.

Відповідність вимогам оформлення наукових робіт

0,1

 

Вагомості критеріїв

фактору “Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи”

для відділень історії, філософії та суспільствознавства,

філології та мистецтвознавства (крім секції літературної творчості)

 

Фактор

Вагомість критерію

1.

Аргументованість вибору теми дослідження, чіткість постановки проблеми, мети та завдань дослідження

0,1

2.

Вміння чітко і ясно викладати свої думки, критично осмислювати використані джерела

0,2

3.

Самостійність, оригінальність і доказовість суджень, наявність елементів наукової новизни

0,3

4.

Повнота  у розкритті теми, глибина аналізу літературних даних

0,2

5.

Обґрунтованість поданих висновків, їх відповідність поставленим завданням та меті дослідження

0,1

6.

Відповідність вимогам оформлення наукових робіт

0,1

 

 

Вагомості критеріїв

фактору “Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи”

для секції літературної творчості

 

Критерій

Вагомість критерію 

1

Повнота розкриття теми та художніх образів

0,4

2

Оригінальність образно-художнього мислення

0,3

3

Власна творча неповторність

0,2

4

Грамотність викладу, культура оформлення

0,1

 

 

Для визначення значення фактору “Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи” необхідно:

1)     визначити значення 1-ого критерію − помножити бал, виставлений членами журі за цей критерій, на його вагомість;

2) визначити значення решти критеріїв − таким самим чином;

3) знайти суму значень критеріїв;

4) визначити значення фактору − помножити суму значень критеріїв на вагомість цього фактору.

7.6. Захист науково-дослідницьких робіт.

Захист науково-дослідницьких робіт проходить окремо в кожній секції. Для захисту роботи автору надається до 10 хвилин, для відповіді на запитання – до 3 хвилин.

Під час захисту проводяться дебати (обговорення проблемних аспектів робіт) у групах за певною тематикою досліджень.

Порядок захисту, дебатів і склад груп визначається журі за підсумками заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт.

 

Вагомості критеріїв

фактору “Захисту науково-дослідницької роботи”

для відділень математики, фізики і астрономії, економіки, технічних, комп’ютерних наук, хімії та біології, наук про Землю,

екології та аграрних наук

 

Фактор

Вагомість критерію

1.

Аргументованість вибору теми і методів дослідження

0,1

2.

Ступінь самостійності і особистий внесок автора в роботу

0,3

3.

Чіткість і логічність, послідовність і грамотність  викладення матеріалу

0,2

4.

Кваліфіковане ведення дискусії (вичерпність відповідей і змістовність заданих запитань)

0,2

5.

Культура мовлення, вільне володіння матеріалом

0,2

 

 

Вагомості критеріїв

фактору “Захисту науково-дослідницької роботи”

для відділень історії, філософії та суспільствознавства,

філології та мистецтвознавства

 

Фактор

Вагомість критерію

1.

Аргументованість вибору теми дослідження

0,1

3.

Критичний аналіз досліджуваної проблеми з виявленням особистого внеску учасника конкурсу в розв’язання порушеної проблеми

0,3

2.

Чіткість і логічність, послідовність і грамотність  викладення матеріалу

0,2

6.

Кваліфіковане ведення дискусії (вичерпність відповідей і змістовність заданих запитань)

0,2

4.

Культура мовлення, вільне володіння матеріалом

0,1

5.

Наявність і доцільність додаткового матеріалу, що унаочнює основні результати дослідження (мультимедійна презентація, схеми, таблиці,  малюнки, роздатковий матеріал тощо)

0,1

 

Визначення значення фактору “Захист науково-дослідницької роботи” здійснюється за тим самим алгоритмом, що й фактору “Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи”.

7.7. Для визначення загальної суми балів, отриманих учасниками в усіх розділах програми конкурсу, необхідно додати значення всіх 3-х факторів.

7.8. З метою вирішення спірних питань щодо результатів конкурсу (правильність перевірки та об’єктивність оцінювання робіт, визначення переможців) створюється експертна комісія, яка складається із представників оргкомітету конкурсу та голови журі відповідного відділення.


8. Визначення переможців і нагородження учасників

8.1. Конкурс має характер особистої першості. Переможці визначаються в кожній секції за сумою балів, отриманих учасниками в усіх розділах програми конкурсу.

Перше місце не визначається, якщо учасник набрав менше 85 балів.

Друге місце не визначається, якщо учасник набрав менше 80 балів.

Третє місце не визначається, якщо учасник набрав менше 75 балів.

8.2. При рівності сум балів декількох учасників місця визначаються з урахуванням підсумків захисту науково-дослідницьких робіт.

8.3. Розподіл призових (перших, других і третіх) місць здійснюється з орієнтовним розподілом їх у співвідношенні 1:2:3.

8.4. Призери конкурсу нагороджуються дипломами I, II, III ступенів.

8.5. Результати проведення ІІ етапу конкурсу затверджуються наказом Головного управління освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації.

8.6. Кращі роботи учасників конкурсу можуть бути відзначені спеціальними дипломами, відзнаками та призами.

8.7. Наукові керівники, які підготували призера конкурсу нагороджуються подяками Головного управління освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації.

8.8. Наукові керівники, які підготували двох або більше призерів конкурсу, можуть нагороджуватися відзнаками Міністерства.

 

 

9. Журі IIетапу конкурсу

         9.1. Журі IIетапу конкурсу формується за відповідними секціями наукових відділень науково-педагогічних та педагогічних працівників навчальних закладів.

         Журі відділення очолює голова та співголова відділення.

         Журі секції – голова, який може мати одного або кількох заступників та секретаря, решта члени журі, доручення між якими розподіляє голова або його заступник.

         9.2. Кількість членів журі не повинна перевищувати третини від кількості учасників конкурсу.

         9.3. Склад журі погоджується з Президентом Малої академії наук учнівської молоді, затверджується наказом Головного управління освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації та оголошується на відкритті конкурсу.

         9.4. Голова журі відділення або секції:

         9.4. 1.Бере участь у формуванні складу журі.

         9.4.2. Несе відповідальність за об’єктивність перевірки та оцінювання робіт, розгляду апеляцій.

         9.4.3. Проводить консультації для учасників конкурсу.

9.4.4. Аналізує рівень підготовки учасників конкурсу, готує подання оргкомітету про нагородження переможців, складає відповідний звіт.

9.5. Секретар секції, як правило, призначається з числа педагогічних працівників закладів-організаторів конкурсу.

Секретар входить до складу журі без права оцінювання знань, забезпечує ведення належної документації.

9.6. Спірні питання (апеляції) щодо підсумків оцінювання навчальних досягнень учасників з базових дисциплін розглядаються на засіданні предметної комісії, а захисту науково-дослідницьких робіт – на спільному підсумковому відкритому засіданні журі секції. Апеляція подається не пізніше трьох днів після оголошення результатів.

 

10.Фінансування IIетапу конкурсу

10.1. Проведення конкурсу фінансується за рахунок обласного бюджету у межах видатків, передбачених кошторисами, затвердженими в установленому порядку.

10.2. Витрати на проїзд, харчування в дорозі, відрядження супроводжуючих осіб здійснюють відповідні органи освіти, які направляють команду на даний конкурс.

10.3. Оплату роботи членів журі і оргкомітету, проведення оцінювання навчальних досягнень учасників з базових дисциплін, заохочення учасників Чернівецький комунальний обласний позашкільний навчальний заклад          «Буковинська Мала академія наук учнівської молоді».

10.4. У разі відсутності державного фінансування на проведення IIетапу конкурсу фінансування участі команд може здійснюватися за рахунок організацій, що відряджають.

10.5. За працівниками установ та закладів освіти, які залучаються до проведення конкурсу, зберігаються норми відшкодування витрат на службові відрядження, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

10.6. До роботи зі складання та перевірки контрольних завдань, тестів та до участі в роботі оргкомітету і журі можуть залучатись працівники різних закладів, установ й організацій на договірних засадах з оплатою праці відповідно до чинного законодавства.

Фотогалерея

foto
Посвята в слухачі БМАНУМ - 2021
Всi фото more

Опитування

Щоб на вашу думку потрібно змінити в навчальному процесі Малої академії?

Адреси розташування веб-сайтів:

Волинське територіальне відділення МАН

Рівненське територіальне відділення МАН

Житомирське територіальне відділення МАН

Київське обласне територіальне відділення МАН

Київське територіальне відділення МАН

Чернігівське територіальне відділення МАН

Сумське територіальне відділення МАН

Львівське територіальне відділення МАН

Тернопільске територіальне відділення МАН

Хмельницьке територіальне відділення МАН

Вінницьке територіальне відділення МАН

Черкаське територіальне відділення МАН

Полтавське територіальне відділення МАН

Харківське територіальне відділення МАН

Луганське територіальне відділення МАН

Закарпатське територіальне відділення МАН

Івано-Франківське територіальне відділення МАН

Чернівецьке територіальне відділення МАН

Кіровоградське територіальне відділення МАН

Дніпропетровське територіальне відділення МАН

Миколаївське територіальне відділення МАН

Запорізьке територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН Київське територіальне відділення МАН Івано-Франківське територіальне відділення МАН