Про проведення Всеукраїнського літературного конкурсу «Розкрилля душі»

Про проведення

Всеукраїнськоголітературного конкурсу

«Розкрилля душі»

 

Відповідно наказу МОНмолодьспорту від 13.12.2012 № 1409 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2013 рік» Національний центр «Мала академія наук України» проводить у квітні 2013 року – лютому 2014 року Всеукраїнський літературний конкурс «Розкрилля душі», присвячений 200-річному ювілею Тараса Григоровича Шевченка (умови конкурсу додаються).

Конкурс відбудеться у 2 етапи: І етап – відбірковий (обласний, заочний) проводиться у серпні – листопаді 2013 року, ІІ етап – фінальний (всеукраїнський, очний) – у лютому 2014 року в м. Києві.

Конкурс проводиться у двох номінаціях: дослідницька робота (об’єкт дослідження − публіцистика Т.Г. Шевченка) та літературна творчість (вірш, нарис, есе).

Умови участі у конкурсі, орієнтовна тематика дослідницьких робіт,  вимоги до творчих і дослідницьких робіт, критерії їх оцінювання розміщені на сайті www.man.gov.uaв розділі «Всеукраїнські та міжнародні заходи МАН».

Для участі в І етапі конкурсу необхідно до 30 листопада ц.р. надіслати на поштову адресу Буковинської Малої академії наук учнівської молоді письмову заявку (форма додається) та творчу або дослідницьку роботу на паперових і електронних носіях.

Журі І етапу конкурсу розгляне подані учасниками творчі й дослідницькі роботи та визначить у кожній номінації по два переможця І етапу, які будуть запрошені до участі в ІІ етапі конкурсу.

Загальний список учасників, запрошених до участі в ІІ етапі конкурсу, буде оприлюднено на веб-сайті НЦ «МАНУ».

Про місце та терміни проведення ІІ етапу конкурсу буде повідомлено додатково.

 

Умови проведення

Всеукраїнського літературного конкурсу «Розкрилля душі»

 

І. Загальні положення

1.1. Всеукраїнський літературний конкурс «Розкрилля душі»
(далі - Конкурс) проводиться до 200-річного ювілею видатного сина українського народу Тараса Григоровича Шевченка.

1.2. Конкурс проводиться з метою вшанування творчої спадщини письменника, формування умінь і навичок літературної та дослідницької діяльності учнівської молоді, підтримки талановитої молоді та творчої праці педагогів.

1.3. Основними завданнями Конкурсу є:

виявлення та підтримка обдарованої учнівської молоді;

залучення школярів і студентів до поглибленого вивчення творчості українських поетів і письменників;

залучення молоді до пізнавальної та дослідницької діяльності в гуртках і секціях наукових відділень Малої академії наук України (далі – МАНУ);

стимулювання творчого мислення та самовдосконалення молоді.

 

ІІ. Керівництво конкурсом

2.1. Загальне керівництво підготовкою та проведенням Конкурсу здійснює Національний центр «Мала академія наук України» (далі – НЦ «МАНУ»).

2.2. Для організації конкурсу створюється оргкомітет та експертна комісія, склад яких затверджується наказом НЦ «МАНУ».

 

ІІІ. Порядок і строки проведення Конкурсу

3.1. Конкурс проходить у 2 етапи:

І етап – відбірковий (обласний, заочний) – проводиться у серпні - листопаді 2013 року;

ІІ етап – фінальний (всеукраїнський, очний) – проводиться у лютому 2014 року в м. Києві.

3.2. Конкурс проводиться у двох номінаціях: дослідницька робота (об’єкт дослідження – публіцистика Т.Г. Шевченка) та літературна творчість (вірш, нарис, есе).

Орієнтовна тематика дослідницьких робіт:

«Роздуми Т.Г. Шевченка про долю української нації в його передмові до нездійсненого видання Кобзаря»;

«Роздуми Т.Г. Шевченка про долю українського народу в його передмові до поеми «Гайдамаки»»;

«Роздуми Т.Г. Шевченка про долю України в його щоденнику (1857-1858 рр.)».

3.3. Для участі у І етапі конкурсу необхідно до 20 листопада 2013 року надіслати на поштову адресу обласного територіального відділення МАНУ письмову заявку (форма додається) та творчу або дослідницьку роботу на паперових і електронних носіях.

3.4. Журі І етапу Конкурсу розглядає подані учасниками творчі й дослідницькі роботи та визначає в кожній номінації по два переможця І етапу, які запрошуються до участі в ІІ етапі Конкурсу.

3.5. Організаційним комітетам І етапу необхідно подати до 19 грудня 2013 р. організаційному комітету ІІ етапу Конкурсу наступні документи: заявку на участь за формою згідно з додатком 2 і творчі та дослідницькі роботи на паперових і електронних носіях на поштову адресу НЦ «МАНУ»  (з поміткою на конверті «Конкурс»).

Загальний список учасників, запрошених до участі в ІІ етапі Конкурсу, оприлюднюється на офіційному веб-сайті НЦ«МАНУ» не пізніше ніж за один місяць до початку ІІ етапу Конкурсу.

 

3.6. ІІ етап Конкурсу проходить у формі учнівської конференції.

Під час виступу на конференції допускається використання постерів (стендових плакатів), презентаційних матеріалів.

Для виступу на учнівській конференції учаснику надається до 10 хвилин; для відповіді на запитання – до 3 хвилин.

Порядок виступу учасників визначається організаційним комітетом ІІ етапу Конкурсу.

3.7. Результати Конкурсу затверджуються наказом НЦ «МАНУ» та оприлюднюються на офіційному веб-сайті НЦ «МАНУ» не пізніше ніж через 10 днів після закінчення ІІ етапу Конкурсу.

 

ІV. Організаційний комітет Конкурсу

 

4.1. Для організації та проведення І і ІІ етапів Конкурсу за місцем їх проведення створюються організаційні комітети, до складу яких входять педагогічні працівники позашкільних навчальних закладів, працівники органів управління освітою та науково-методичних установ, працівники НЦ «МАНУ», територіальних відділень МАНУ, представники громадських організацій, товариств, благодійних фондів тощо (за згодою).

4.2. Персональні склади організаційних комітетів І етапу Конкурсу затверджуються наказами органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, місцевих органів управління освітою в областях, містах Києві та Севастополі.

Персональний склад організаційного комітету ІІ етапу Конкурсу затверджується наказом НЦ «МАНУ».

4.3. Очолює організаційний комітет Конкурсу голова.

Голова організаційного комітету:

визначає і розподіляє повноваження членів організаційного комітету;

керує роботою з організації та проведення відповідного етапу Конкурсу.

4.4. Члени організаційного комітету Конкурсу:

здійснюють організаційну роботу щодо проведення відповідного етапу Конкурсу;

забезпечують порядок проведення відповідного етапу Конкурсу.

4.5. Секретар організаційного комітету Конкурсу:

оформляє документи щодо проведення та підведення підсумків Конкурсу;

сприяє висвітленню результатів відповідного етапу Конкурсу в засобах масової інформації.

 

V. Журі ІІ етапу Конкурсу

5.1. Журі Конкурсу формується з метою забезпечення об’єктивності оцінювання творчих або дослідницьких робіт учасників і визначення переможців і призерів Конкурсу.

Журі створюється для оцінювання творчих або дослідницьких робіт учасників у кожній номінації.

5.2. Кількість членів журі в кожній номінації становить не більше
5-6 осіб і не повинна перевищувати третини від кількості учасників у номінації.

До складу журі в кожній номінації Конкурсу входять: голова журі, члени журі та секретар.

До складу журі входять педагогічні та науково-педагогічні працівники навчальних закладів, наукових установ та організацій (за згодою).

До складу журі не можуть входити особи, що є близькими особами учасників.

5.3. Персональні склади журі І етапу Конкурсу затверджуються наказами органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, місцевих органів управління освітою в областях, містах Києві та Севастополі.

Персональний склад журі ІІ етапу Конкурсу затверджується наказом НЦ «МАНУ».

5.4. Журі Конкурсу очолює голова, який організовує роботу членів журі, проводить засідання журі, бере участь у визначенні переможців і призерів Конкурсу, підписує оціночні протоколи відповідного етапу Конкурсу.

5.5. Члени журі Конкурсу:

забезпечують об’єктивність оцінювання конкурсних робіт учасників та їх доповідей під час проведення відповідного етапу Конкурсу;

заповнюють оціночні протоколи відповідного етапу Конкурсу;

визначають переможців та призерів відповідного етапу Конкурсу.

5.6. Секретар журі Конкурсу забезпечує зберігання, систематизацію, оформлення документів і матеріалів відповідного етапу Конкурсу.

 

VІ. Учасники Конкурсу

6.1. У Конкурсі беруть участь учні 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, учні (студенти) відповідного віку професійно-технічних, позашкільних і вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (далі – учасники).

6.2. Кожний учасник має право представити на Конкурс лише одну творчу або дослідницьку роботу на визначену організаційним комітетом тематику.

6.3. До участі в Конкурсі допускаються творчі або дослідницькі роботи учасників, виконані індивідуально.

 

VІІ. Вимоги до творчих і дослідницьких робіт, критерії їх оцінювання

7.1. Творча робота.

7.1.1. Творча робота – це ліричний чи прозаїчний твір, в якому відображені власні думки, враження автора на задану тему (вірш, есе, нарис).

7.1.2. Творча робота має бути надрукована шрифтом Times New Roman текстового редактору Word розміром 14 на одному боці аркуша білого паперу формату А4 з міжрядковим інтервалом 1,5.

Поля: ліве, верхнє і нижнє – не менше 20 мм, праве – не менше 10 мм.

Обсяг творчої роботи: поезія – до 5 віршів; проза – до 10 друкованих сторінок формату А4.

7.1.3. Творча робота має бути написана державною мовою з

урахуванням вимог сучасного українського правопису.

7.1.4. Творча робота та її захист оцінюються за такими критеріями:

повнота розкриття теми – до 12 балів;

оригінальність образно-художнього мислення – до 25 балів;

композиційна цілісність – до 20 балів;

грамотність викладу та культура оформлення – до 15 балів.

культура мовлення, вільне володіння матеріалом – до 15 балів

кваліфіковане ведення дискусії – до 8 балів;

наявність і доцільність додаткового матеріалу, що унаочнює основні результати дослідження (мультимедійна презентація, схеми, таблиці, малюнки, роздатковий матеріал тощо) – до 5 балів.

Максимальна сума балів, яку може набрати учасник за творчу роботу та її захист, – 100 балів.

 

7.2. Дослідницька робота.

7.2.1. Дослідницька робота – це самостійно виконане наукове дослідження з тієї чи іншої проблеми, яке відповідає науковим принципам, має певну структуру, містить результати та власні висновки дослідження.

7.2.2. Дослідницька робота має бути проведена учнем самостійно або в складі команди за допомогою наукового керівника – фахівця у відповідній галузі (педагогічного чи науково-педагогічного працівника загальноосвітнього, професійно-технічного, позашкільного або вищого навчального закладу).

7.2.3. Дослідницька робота повинна бути виконана та оформлена відповідно до Основних вимог щодо написання, оформлення  та представлення учнівських науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАНУ, які розміщаються на офіційному веб-сайті НЦ «МАНУ».

7.2.4. Дослідницька робота та її захист оцінюються за такими критеріями:

чіткість постановки проблеми, мети та завдання дослідження – до 20 балів;

самостійність, оригінальність і доказовість суджень, наявність елементів наукової новизни – до 25 балів;

обґрунтованість поданих висновків, їх відповідність темі, поставленим завданням і меті дослідження – до 20 балів;

відповідність вимогам щодо оформлення дослідницьких робіт – до 10 балів;

культура мовлення, вільне володіння матеріалом – до 15 балів

кваліфіковане ведення дискусії – до 5 балів;

наявність і доцільність додаткового матеріалу, що унаочнює основні результати дослідження (мультимедійна презентація, схеми, таблиці,  малюнки, роздатковий матеріал тощо) – до 5 балів.

Максимальна сума балів, яку може набрати учасник за дослідницьку роботу та її захист, – 100 балів.

7.3. Творчі та дослідницькі роботи, які не відповідають тематиці Конкурсу або оформлені з порушенням цих вимог, а також подані після встановленого організаційним комітетом строку, до участі в Конкурсі не допускаються.

7.4. Подані на Конкурс творчі та дослідницькі роботи не рецензуються і не повертаються.

 

VІІІ. Визначення та нагородження переможців Конкурсу

8.1. Переможці та призери Конкурсу визначаються журі в кожній номінації за кількістю набраних балів.

 

8.2. Переможцем Конкурсу є учасник, який набрав найбільшу кількість балів.

Кількість призових місць (перших, других, третіх) місць становить не більше 50 відсотків від загальної кількості учасників у кожній номінації окремо з орієнтовним розподілом їх у співвідношенні 1 : 2 : 3.

Призерами Конкурсу є учасники, які за кількістю набраних балів зайняли друге та третє місця.

8.3. Переможці та призери Конкурсу нагороджуються дипломами НЦ «МАНУ» відповідних ступенів та цінними подарунками.

8.4. Учасники відзначаються дипломами учасників і заохочувальними призами.

8.5. Результати проведення Конкурсу затверджуються наказом НЦ «МАНУ».

8.6. Кращі творчі та дослідницькі роботи видаються окремою збіркою за підтримки НЦ «МАНУ».

 

ІX. Фінансові умови

Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.

 

 

Додаток 1

до Умов проведення

Всеукраїнського літературного конкурсу «Розкрилля душі»

 

 

Заявка

на участь у І етапі Всеукраїнського літературного конкурсу

«Розкрилля душі»

 

Тема роботи: ______________________________________________________

 

Номінація: ________________________________________________________ __________________________________________________________________

 

Прізвище: _________________________________________________________

 

Ім’я: ______________________________________________________________

 

По батькові: _______________________________________________________

 

Число, місяць, рік народження: _______________

 

Клас (курс): _______________________________________________________

 

Найменування  навчального закладу: __________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Поштова адреса учасника:

__________________________________________________________________

 

Контактний телефон: __________________, е-mail:______________________

 

Науковий керівник: __________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

__________________________________________________________________

(місце роботи, посада)

__________________________________________________________________

(контактний телефон, е-mail)

 

Керівник  навчального закладу     __________________            ____________

                                                                   (підпис)                            (П. І. Б.)

 

                                                                                              М.П.

Фотогалерея

foto
Перемоги слухачів БМАНУМ у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту підтвердили високий науковий потенціал Буковини
Всi фото more

Опитування

Щоб на вашу думку потрібно змінити в навчальному процесі Малої академії?

Адреси розташування веб-сайтів:

Волинське територіальне відділення МАН

Рівненське територіальне відділення МАН

Житомирське територіальне відділення МАН

Київське обласне територіальне відділення МАН

Київське територіальне відділення МАН

Чернігівське територіальне відділення МАН

Сумське територіальне відділення МАН

Львівське територіальне відділення МАН

Тернопільске територіальне відділення МАН

Хмельницьке територіальне відділення МАН

Вінницьке територіальне відділення МАН

Черкаське територіальне відділення МАН

Полтавське територіальне відділення МАН

Харківське територіальне відділення МАН

Луганське територіальне відділення МАН

Закарпатське територіальне відділення МАН

Івано-Франківське територіальне відділення МАН

Чернівецьке територіальне відділення МАН

Кіровоградське територіальне відділення МАН

Дніпропетровське територіальне відділення МАН

Миколаївське територіальне відділення МАН

Запорізьке територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН Київське територіальне відділення МАН Івано-Франківське територіальне відділення МАН